Dijlepark geschiedenis

GESCHIEDENIS VAN HET DIJLEPARK

De molens van het Redingeneiland

Gedurende vele eeuwen zorgde een aantal watermolens langs de Dijle voor economische activiteit in de buurt. Op de plaats waar zich nu de Dijlemolens bevinden, stonden twee watermolens: op de ene oever de Graetmolen en op de andere de Schorsmolen. Beide molens brandden in 1818 volledig af. Het huidige molencomplex dateert vermoedelijk uit de tweede helft van de jaren 1930.

Koekjesfabriek “Le Lion”

Het Dijlepark is gelegen tussen de Schapenstraat, de Redingenstraat en de Zwartzustersstraat. Het wordt omringd door twee armen van de Dijle.
Aan de ingang van de Schapenstraat ligt het huis Bethlehem, een imposante herenwoning van 1856, met bijhorende lusttuin van 1,10 ha. De tuin en het paviljoen zijn overblijfselen van de tuin die op de Ferrariskaart (1775) wordt afgebeeld en toebehoorde aan het Driutiuscollege (Schrijnmakersstraat).

In 1893 werd het goed eigendom van Victor Vander Kelen, zoon van burgemeester Leopold Vander Kelen. In de tuin van het gebouw richtte hij de industriële bakkerij ‘Het Volksgeluk’ op, spoedig gespecialiseerd in koekjes onder de merknaam ‘Le Lion’.
In 1972 kocht ABB (Boerenbond) het huis en werd een groot deel van de tuin tot parking omgevormd. In 1987 sloten de stad en ABB (eigenaar van het gebouw) een overeenkomst om het overige deel van de tuin in te richten als openbaar plantsoen.
Het huidige Dijlepark werd ontworpen door architecte Renilde D’Haese en is nog maar sinds 1994 geopend voor het publiek.
Het huis en de parking werden in 2003 eigendom van de KU Leuven.

Bronnen

  1. Straathistories Groot Redingenhof, Erfgoedcel Leuven
  2. Dijle Levend door Leuven, LHG. De twee betreffende pdf’s kun je hier bekijken: