Reserve wandeling

WANDELING 1:

LANGS DIJLEWOLVEN EN BEGIJNEN

download GPX bestand

1

Grote Markt

Kleine eikeltjes uit Amerika

De moeraseik komt uit Amerika. Zijn eikeltjes zijn pas rijp na twee jaar. Bovendien zijn ze kleiner en vallen met minder dan de eikels van inlandse eiken.

Deze boom staat hier sinds 1998. Het was een verjaardagscadeautje voor het 550-jarig bestaan van het stadhuis. Het dakgebinte van de stenen slagroomtaart van Leuven is immers ook van eikenhout gemaakt.

WEGBESCHRIJVING

 • Vertrek op de Grote Markt aan de moeraseik. Met je rug naar de Sint-Pieterskerk ga je schuin links naar de Eikstraat.
 • Ter hoogte van woning nr 14 (Café Domus) ga je rechts de poort binnen naar het Professor Jozef Vounckplein.
 • Ga rechtdoor en steek de Muntstraat over. Rechtdoor in de ’s Meierstraat naar het Hogeschoolplein.
 • Aan de linkerzijde van het Hogeschoolplein is de ingang van het Pauscollege (opschrift Collegium Adriani VI Pont. Max.). Ga binnen.

Pauscollege

2

Pauscollege

Venijn bij de paus

Op de binnenplaats van het Pauscollege staan 2 venijnbomen van bijna 200 jaar oud. Taxus wordt hij ook genoemd, maar die naam spreekt minder tot de verbeelding. Bovendien is de taxusboom erg giftig. Onderschat het venijn niet!

Het Pauscollege is nog ouder dan de venijnboom. In 1523 schonk Paus Adrianus VI zijn woonhuis bij testament aan de unief. Behoeftige theologiestudenten kregen hier kost en inwoon.

Die arme studenten zijn verleden tijd. Nu wonen in de spleten van het Pauscollege gasten uit het zuiden: koppeltjes gierzwaluwen. Op zomeravonden hoor je ze roepen: wrrrrriiiiiih wrrrrriiiihhh. Ze scheren door de lucht op jacht naar insecten. Gierzwaluwen zijn supervliegers. Ze slapen zelfs in de lucht. Landen doen ze alleen om eitjes te leggen en uit te broeden. In het Pauscollege dus.

WEGBESCHRIJVING

 • Steek de majestueuze binnenplaats over, de trappen op en ga het gebouw door.
 • Terug buiten ga je naar rechts, de trappen op en voorbij het standbeeld van rector Pieter De Somer. Steek de Charles Deberiotstraat over en ga het Sint-Donatuspark binnen.

Stadspark

3

Stadspark

Opgepast! Overvliegende pijlen!

Het Sint-Donatuspark is bijna twee hectare groot. Het werd aangelegd omstreeks 1870 in Engelse landschapsstijl, met een vijver, een kiosk en een statige wandeldreef met de lichte schaduw van platanen. In de middeleeuwen was dit de droge gracht buiten de eerste ringmuur. Toen Leuven een tweede, grotere ringmuur bouwde mocht de kruisbooggilde hier oefenen. De ‘Gielenof’ noemen Leuvenaars hun park.

In het Donatuspark vind je nog resten van de oude Leuvense ringmuur. De Donatustoren werd gerestaureerd in 2015. Bij de toren staan heel uitzonderlijk een mannelijke en een vrouwelijke Ginkgo Biloba. Extracten van deze bomen zijn bekend in de wetenschap. Ginkgo versterkt het geheugen en verbetert de concentratie. In Japan staan de bomen symbool voor een lang leven. Als soort bestaat de Ginkgo Biloba namelijk al 200 miljoen jaar.

WEGBESCHRIJVING

 • De doorgang naar het Atrechtcollege bevindt zich rechts van de kiosk. Deze bevindt zich aan je rechterzijde wanneer je het park binnenkomt.
 • Verlaat het Sint-Donatuspark en ga rechtdoor (langs het Ruteriuspad) naar de ingang van het Atrechtcollege aan de Naamsestraat.
 • Nota : Wanneer (op zondag) de doorgang via het Atrechtcollege gesloten is, verlaat je terug het park langs de poort die je binnenkwam. In de Charles Deberiotstraat ga je links naar de Naamsestraat. Steek de Naamsestraat over en ga naar links.

Atrechtcollege

4

Atrechtcollege

Honing & verdriet

In de voortuin van het Atrechtcollege staat een oude Japanse honingboom. Hij wordt zo genoemd omdat de nectar uit de bloesems van de honingboom heel veel insecten aantrekt. In de stam huist zelfs een bijenkolonie.

In Leuven noemen ze de boom ook ‘Boom van ’t groot verdriet’. De allereerste meisjesstudenten van de universiteit zaten immers op kot in het Atrechtcollege. Om 19 uur moesten ze binnen zijn en ging de deur op slot. Hun vriendjes bleven verdrietig achter bij de honingboom.

WEGBESCHRIJVING

 • Steek de Naamsestraat over en ga naar rechts.
 • Ga de poort van woning nr 70 binnen naar het Rambergpark.
 • In het Rambergpark naar links, de weg naar het Van Dalepark.
 • In het Van Dalepark leidt een pad (trappen) naar omlaag naar de Wolvenpoort en kom je uit in de Schapenstraat.

Van Dalecollege

5

Van Dalecollege

Kleuren & geheimen

Achter het Van Dalecollege liggen twee kleine parkjes verborgen. Sinds kort kronkelt hier een leerpad door het groen: het Dijlewolvenpad. Zo krijgen schoolkinderen de kans om in de stad naar wilde natuur te speuren.

Hou je stil achter de houten kijkwand en observeer het vogelrestaurant. Mezen vliegen af en aan. De boomklever kruipt naar boven langs de boomstam naar zijn nest. In de oude paardenkastanjes hebben spechten hun hol uitgehakt.

In het voorjaar bloeit hier daslook. Duizenden vingerhelmbloemen vormen samen met het speenkruid een schitterend bloementapijt, paars met gele stipjes. Later in het jaar kleurt het steile Wolvenpad wit door de bloemhoofdjes van het fluitenkruid.

WEGBESCHRIJVING

 • Ga naar links in de Schapenstraat. Ter hoogte van woningen nr 23 en 25 steek je de Schapenstraat over en ga de grote poort binnen (parking).
 • Blijf links naast de Dijle lopen. Zo kom je in het Dijlepark.

Dijlepark

6

Dijlepark

Groene oase

Langs een oude arm van de Dijle bereik je een groene oase: het Dijlepark. Tussen de stenen van de oude muren trekken eik-, muur- en steenbreekvaren de aandacht.

In de kleine vijver houden groene en bruine kikkers zich koest in het riet. Ze wachten op smakelijke hapjes. Weidebeekjuffers en andere libellen koesteren zich in het zonnetje.

In de zomermaanden bloeit op de oevers gele lis. Grote kattenstaart, koninginnenkruid en speerdistel lokken veel vlinders en andere insecten.

WEGBESCHRIJVING

 • In het Dijlepark volg je links het pad dat stroomopwaarts langs de Dijle loopt. Op het einde van het pad is het gebouw met de Dijlemolens. Ga door dit gebouw.
 • Je staat nu in de Zwartzusterstraat. Ga naar links. Kruis opnieuw de zijarm van de Dijle. Enkele meters verder is aan de overzijde de ingang van het Groot begijnhof. Ga het begijnhof binnen.

Groot Begijnhof

7

Groot Begijnhof

Géén muurbloempjes

In 1998 riep Unesco het Groot Begijnhof uit tot werelderfgoed. Het gebied heeft een enorme cultuurhistorische waarde voor Leuven. Nu is het een universitair woonerf. En de natuur profiteert mee.

Op de oude muren groeit het muurleeuwenbekje. In de waterput likken de tongetjes van de tongvaren de koele stenen. Er staat een mispelboom en er bloeien muurbloemen. Echte! Want begijnen waren onafhankelijke vrouwen. Géén muurbloempjes.

WEGBESCHRIJVING

 • Neem de eerste straat links en daarna de eerste straat rechts (Bovenstraat). Blijf deze volgen tot op het einde aan de kerk Sint-Jan De Doper.
 • Ga naar rechts (Rechtestraat). Kruis de Middenstraat, over het bruggetje. (Eventueel rechtdoor naar het Spaans Kwartier.) Volg de Rechtestraat wanneer die ter hoogte van de woning Sint Hilarius naar rechts afbuigt. Blijf rechtdoor lopen en verlaat het Groot Begijnhof zodat je terug in de Zwartzusterstraat bent.

Dijlemolens

8

Dijlemolens

Zeldzame parasiet

Als de Dijle Leuven binnenstroomt is de waterkwaliteit goed. Zo goed dat er wel 13 soorten vis in leven. De blauwgroene doorgang onder de Dijlemolens stuwt planten en dieren doorheen de stad.

Een haag van inheemse struiken vormt een groene corridor langs het water. Hier leeft de stad op een andere manier. Eind juni is de klimopbremraap weer daar. Het is een zeldzame plant, een parasiet ook, die groeit op de wortels van klimop.

WEGBESCHRIJVING

 • Ga een beetje naar links in de Zwartzusterstraat en ga opnieuw de ingang van de Dijlemolens binnen, richting Dijlepark.
 • Laat het Dijlepark rechts liggen en volg het pad langs de Dijle tot aan de uitgang. In de Redingenstraat staat links het standbeeld van de Dijle-eend.

Dijle Eend

9

Dijle Eend

Bevershow

In 2013 was het druk aan de bronzen Eend. Twee jonge bevers voerden hier iedere avond kunstjes op, onder het oog van camera’s en kijklustigen. Maar inmiddels is de bevershow weer afgelopen.
De Eend is opnieuw alleen, met de wensen van de mensen. Tel de knotwilgen, geniet van de landelijkheid in Leuven en vertel de Eend stilletjes waarvan je droomt.

WEGBESCHRIJVING

 • Keer terug en volg de Redingenstraat, over de Dijle naar de Schapenstraat. Daar links afslaan.
 • Steek het Damiaanplein over en ga rechtdoor in de Parijsstraat. Neem in de Parijsstraat de eerste straat rechts (Lavorenberg) tot je op de Oude markt bent. Daar ga je links.

Oude Markt

10

Oud Markt

Vegetatie van studenten

Langs de Parijsstraat wandel je terug naar het beginpunt op de Grote Markt. Maar niet zonder halt te houden op de Oude Markt. Daar staat inheemse haagbeuk. Veel opvallender echter is de enorme vegetatie van studenten en dorstige plezierzoekers.

WEGBESCHRIJVING

 • Op het einde van de Oude Markt rechtdoor in de Kortestraat zodat je terug op de Grote Markt aankomt.