Abdijen en Begijnen

TWEE ABDIJEN EN BEGIJNEN
2
Gravers & Stella

Midden 18de eeuw hebben 500 Waalse arbeiders gewroet en gegraven aan het kanaal tussen Leuven en Mechelen. Het beeld van de Gravers herinnert ons aan hun werk! Ook al is het kanaal (door de komst van het spoor) nooit veel gebruikt.

Het gebouw van OPEK bestaat sinds 1954. Het is gebouwd in de stijl van een pakketboot. Hier huisde destijds de douane, compleet met opslagruimte. Nu is het een Openbaar Entrepot voor Kunsten.

Voor het gebouw ligt een voorlopig plein met planteneilandjes. Zo is er bijvoorbeeld een plukcirkel met fruitplantjes.

Tegenover OPEK ligt De Hoorn. Hier lag in 1366 Brouwerij Den Hoorn. In 1708 wordt ene Sebastien Artois hier brouwmeester. De rest is geschiedenis. Het bier van Stella Artois heeft geen uitleg meer nodig.

WEGBESCHRIJVING

 • Steek de Vaartkom over en ga tegenover het café Entrepot de Sluisstraat in.
 • Steek het Sluispark over en volg rechtdoor de Sluisstraat.
Fontein
3
Vrolijke bloemetjes

De waterspeeltuin in het Sluispark is een symbool voor Leuven. De twee cirkels stellen de twee stadsmuren voor. De groeven staan voor de Dijlearmen , zoals ze door Leuven stromen. ’s Avonds verandert de waterspeeltuin in een prachtig verlichte fontein.

Aan de oevers van de Dijle, bij de brug, staat een vijgenboom. Door de opwarming van het klimaat gedijt deze boom hier beter en beter. Hij heeft dikke leerachtige bladeren die goed tegen de zon kunnen. Zijn vruchten hebben (gedroogd of vers) laxerende eigenschappen.

Hier vind je ook een visstrap. Dankzij deze vistrap kunnen vissen nu stroomopwaarts zwemmen rond de stuw in de 4de Dijlearm en de boven – en zijlopen van de Dijle bereiken om er te paaien en op te groeien. Bij een eerste test werd al verschillende vissoorten aangetroffen. In de Dijle komen naar schatting een 25-tal vissoorten voor. Om zich voort te planten, trekken vele van deze soorten, zoals kopvoorn, winde, rivier- en blankvoorn, in het voorjaar stroomopwaarts de rivier op. Zelfs vanuit de zee proberen vissoorten als paling en bot naar de bovenlopen van de Dijle te zwemmen. De boven- en zijlopen van de Dijle vormen immers een zeer geschikt paai- en opgroeigebied.

WEGBESCHRIJVING

 • Wanneer je over de brug van de Dijle bent, volg je de Sluisstraat en neem na ongeveer 100m de eerste straat rechts naar het Klein Begijnhof. Ga links het Klein Begijnhof binnen.
Klein begijnhof
4
Schoenen & begijnen

In de huisjes van het Klein Begijnhof woonden begijnen tot de jaren 1800. In 1269 wordt er voor het eerst melding gemaakt van ene Bertula, begijn van Leuven, of in het Latijn, de Lovanio.

In de Katelijnenhof staat een monument ter herinnering aan een fabriek. In 1921 deed Monsieur Wanet hier een schoenenatelier open. In het atelier zaten lange rijen vrouwen achter de naaimachine. Ze stikten iedere week 1200 paar schoenen. Nu koesteren ijverige Leuvenaars er hun keurige buurtmoestuin.

WEGBESCHRIJVING

 • Net voor je aan het einde van het Klein Begijnhof bent, ga je rechts door de metalen poort tegenover huis nummer 27 de Katelijnenhof binnen.
 • Kom de Katelijnenhof terug buiten waarlangs je binnenging en ga naar rechts. Op het einde van het Klein Begijnhof ga je rechtsaf de Halfmaartstraat en onmiddellijk links naast de kerk naar de Sint-Geertruiabdij.
Geertruitoren
5
Hevige Hendrik & het wonder

Hendrik I, hertog van Brabant, was een hevig type. Ze noemden hem ook Krijgshaftige Hendrik, misschien omdat hij op kruistocht ging naar Beiroet. Terug thuis in 1206 stichtte hij de abdij van Sint-Geertrui.

De Geertruitoren is één van de zeven wonderen van Leuven. Het is de ‘Toren-zonder-spijkers’, omdat hij helemaal van steen is.

WEGBESCHRIJVING

 • Ga door de poort het park binnen.
Moerbeien
6
Spinnenboom & rotsvogeltje

In het park staan 2 zwarte moerbeibomen, afkomstig uit het oosten, met takken die doorhangen tot op de grond. Daarom worden zij ook Spinnenboom genoemd. ’s Zomers komen er donkerblauwe vruchten aan de boom. Moerbeien lijken op braambessen en ze smaken even zoet. Hun sap werd vroeger ook gebruikt om linnen te kleuren. Wie gulzig is moet op de vlekken letten!

De zwarte roodstaart is oorspronkelijk een rotsvogeltje, maar in de stad is een oude muurholte ook goed. Van maart tot oktober is de zwarte roodstaart te zien en te horen op Leuvense schoorstenen. Schoorsteenvegertje is zijn bijnaam. Het geluid dat hij maakt lijkt op papier dat scheurt of op knarsende kiezelsteentjes.

WEGBESCHRIJVING

 • Verlaat het park langs waar je binnenging en sla aan de kerk links af in de Halfmaartstraat. Steek de Vaartstraat en de Dijle over en hou rechts aan in de Pereboomstraat.
schanskorven
7
Tussen natuur en beton

Vroeger was er in Leuven nauwelijks ruimte voor natuurlijke oevers. De Dijle stroomde door een keurslijf van beton. Gelukkig komt er langzaam verandering. In de Pereboomstraat heeft de Dijle één natuurlijke oever. Ertegenover is de waterkant verstevigd met schanskorven. Het is een compromis tussen natuur en beton

WEGBESCHRIJVING

 • Na ongeveer 100m neem je het eerste bruggetje aan je rechterkant en steek je terug de Dijle over.
 • Volg dit paadje en steek opnieuw de Dijle over. Ga naar rechts en volg het Hambrugpad.
Vis
8
Hamburg & 13 soorten vis

Het Hambrugpad is geen spelfout. Het is het Hambrugpad en niet -zoals sommige mensen zeggen- het Hamburgpad. Twee keer steekt het pad de Dijle over. In de plantenweelde langs de oevers schuilen waterhoentjes. In het water zwemmen 13 soorten vis: van stekelbaars tot paling, van giebel, grondel tot meerval.

WEGBESCHRIJVING

 • Steek de Penitentienenstraat over en volg het pad links.
brouwerij
9
Supermoderne brouwerij (ooit)

In 1838 was La Vignette een supermoderne brouwerij. La Vignette was namelijk de eerste brouwerij in Leuven die op stoomkracht werkte. Andere bierhuizen werden aan de draai gehouden met molens.

In 1937 nam Stella Artois La Vignette over. Inmiddels zijn de oude gebouwen gesloopt. In de plaats kwam een nieuwe woonwijk met park. Het Klaverpark is een mooi voorbeeld van het samengaan van groen en ontspanning. Binnenkort worden er nog meer bloempjes aangeplant zodat de bijtjes hier ook kunnen spelen.

WEGBESCHRIJVING

 • Na het Klaverpark en La Vignette aan je linkerzijde kom je uit in de Fonteinstraat. Ga naar rechts en volg de Fonteinstraat tot ze in de Mechelsestraat uitkomt.
 • Ga links in de Mechelsestraat en volg tot je aan de voet van de Keizersberg komt. Ga naar rechts in de Burchtstraat. Steek over en vervolg de Burchtstraat aan de linkerzijde. Na ongeveer 150m gaat er een pad links omhoog : de Tramweg.
tramweg
10
Tram & Saint-Tropez

Ting, ting! Tot 1962 reden er trams door Leuven. Lijn 5 liep van het station naar Herent. Hindernis was de Keizersberg! 30 meter steil bergop met een hele hoop kronkels. Om die te omzeilen werd langs de oostflank van de Keizersberg een tramweg gebouwd mét panoramisch uitzicht.

Een stuk van de oude Tramweg is nu een verlicht wandelpad, met hetzelfde panorama van weleer. Of nee, beneden lag vroeger een verpauperde fabrieksbuurt. Nu is de Vaartkom een hip stadsdeel. Ze noemen het soms zelfs het Saint-Tropez van Leuven.

WEGBESCHRIJVING

 • Volg de tramweg tot je bijna bovenaan de tramweg aan de linkerzijde de trap tegenkomt die naar het park Keizersberg gaat.
schapen
11
Serpent & oud fruit

In de boomgaard op de Keizersberg groeien oude Leuvense fruitbomen. De Brabantse Bellefleur is een appelsoort die bijna voorgoed verloren ging, net zoals de Pater Stefaan, een noorderkriek die je ook in kriekbier terugvond.

Voor solitaire bijen is het park een paradijs. Bovendien zit er in het paradijs een serpent. Geen écht serpent natuurlijk, maar een hazelworm, die tot 40 centimeter lang kan worden.
Schrik niet als je een hazelworm ziet. Hij is een pootloze hagedis. Géén slang! En niet giftig! Bovendien is hij zeldzaam. Leuven koestert de hazelworm.

WEGBESCHRIJVING

 • Wandel rond in het park van de keizersberg tot aan het Mariabeeld en terug.
Mariabeeld
12
Versterkte burcht & reusachtig Mariabeeld

Vroeger stond op de Keizersberg een versterkte burcht van de hertogen van Brabant. Keizer Karel is er ooit blijven slapen, zo wordt verteld. Inmiddels is de burcht verdwenen. Het is een abdij van de Benedictijnen geworden. De eerste monniken verhuisden naar Leuven in 1899.

In 1906 liet abt Robert een reusachtig Mariabeeld beeldhouwen. Onze Lieve Vrouw is 10 meter hoog en staat op een sokkel van 5 meter.

WEGBESCHRIJVING

 • Wanneer je het park terug verlaat langs de trap waarlangs je binnenging, neem je op de Tramweg links. Een beetje verder is aan de rechterzijde een trap die terug naar het vertrekpunt leidt.